DUYURU: Hibe ve Kira Desteği

ANA SAYFA | MEDYA | Duyurular | 25 Aralık 2020 Cuma

Koronavirüs salgını nedeniyle verilecek hibe ve kira desteği programı kapsamında, Ek-1 ‘de yer alan faaliyet konularında iştigal eden gerçek kişi tacir niteliğindeki Borsa üyelerimiz de söz konusu destekten faydalanabilecektir. Anılan program ve uygulama esasları hakkındaki tebliğ Ek-2 ‘ de sunulmaktadır.

Salgın sebebiyle "Gerçek Kişi Tacirlere Verilecek Destekler Hakkında Duyuru" Ticaret Bakanlığı'nın https://ticaret.gov.tr/duyurular/koronavirus-salgini-nedeniyle-esnaf-ve sanatkarlar-ile-gercekkisi-tacirlere-veri web adresinde yer almaktadır.