TOBB: İleti Yönetimi Sistemi Hakkında Bilgilendirme

ANA SAYFA | MEDYA | Duyurular | 14 Ekim 2020 Çarşamba

Ticaret Bakanlığı, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni ticari elektronik ileti izinlerinin ve şikâyet süreçlerinin yönetilebildiği ulusal bir platform kurmakla görevlendirmiştir. TOBB, söz konusu görevi yerine getirmek üzere İleti Yönetim Sistemi A.Ş.'yi (İYS) kurmuştur. İYS, işletmeler, kamu ve vatandaş arasında merkezi rol üstlenecek ulusal bir veri tabanı sistemidir. İYS'nin işleyişini sağlamak üzere yürürlüğe konulan mevzuat ile üyelerimizin bilgilendirilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur.

Ticari elektronik ileti gönderimi yapan üyelerimizin mevzuat gereği İYS'ye kaydolması ve birtakım yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir. İYS tarafından hazırlanan bilgilendirme sunumu ve "6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinize duyurulur.