PROJE: Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı

ANA SAYFA | MEDYA | Duyurular | 22 Eylül 2020 Salı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Tarım Kanunu'nun 19/g maddesine dayanılarak 2007 yılından itibaren Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyacı olan öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi, bu bilgi ve teknolojilerin çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla üniversite, özel sektör, sivil toplum ve meslek kuruluşlarına ait Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) projelerine tarımsal destekleme bütçesinden mali destek sağlanmaktadır. Bu kapsamda 2020 Yılı Ar-Ge Destek Programı Proje Çağrısına çıkılmış olup çağrı kapsamında Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce 09 Ekim 2020 günü saat 18:00'e kadar proje başvuruları kabul edilecektir.

Çağrıya ilişkin afiş ile destek programına ait bilgilerin yer aldığı tanıtıcı broşür ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Sektör mensubu üyelerimize duyurulur.