SİGORTA: Devlet Destekli Alacak Sigortası'nda Değişiklik

ANA SAYFA | MEDYA | Duyurular | 28 Ağustos 2020 Cuma
İlgi: TOBB'un 20.08.2020 tarih ve 34221550-045.99-7098 sayılı yazısı.

Üyelerden gelen talepler ve TOBB'un girişimleri sonucunda 19 Ağustos 2020 tarih ve 31218 sayılı Resmi Gazete 'de "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayınlanmıştır. Konuya ilişkin yeni düzenlemeleri içeren bilgi notu ile karşılaştırma tablosu ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize duyurulur.