KOBİ: Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı

ANA SAYFA | MEDYA | Duyurular | 20 Temmuz 2020 Pazartesi
İlgi: TOBB'un 17.07.2020 tarih ve 34221550-720-6217 sayılı yazısı.

Avrupa Birliğinin, "İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)” kapsamında, Avrupa KOBİ'lerinin AB dışındaki kamu alımlarına ulaşmasını amaçlayan "KOBİ'lerin AB Dışındaki Kamu Alımlarına Katılmalarının Desteklenmesi” başlıklı bir proje teklif çağrısı yayınlanmıştır.

Son başvuru tarihi 1-5 Eylül 2020 olan proje teklif çağrısına, proje başvuru dokümanları ve rehberine, Avrupa Komisyonunun https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/wp-call/call-fiche_cos-ppout-2020-2-03_en.pdf internet sayfasından ulaşılabilmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri      Geliştirme      ve        Destekleme    İdaresi             Başkanlığı      (KOSGEB,      elektronik posta: abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr), programın ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir.

Bilgilerinize duyurulur.