İHALE : 2020 Yılı Yardım Toplama Faaliyetleri

ANA SAYFA | MEDYA | Duyurular | 30 Haziran 2020 Salı
İlgi a-) 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu
İlgi b-) T.C.Ankara Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'nün 06.03.2020 gün ve 74071012 477.01.05.01 - 15759 sayılı olur yazısı.
İlgi c-) Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı'nın FİN. VE ML.İŞ.MD./Geı.Bir./ 2020/E. sayılı yazısı.

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün direktifleriyle Cumhuriyetimizin ilk yıllarında kurulmuş olan Türk Hava Kurumu, kuruluşundan itibaren Milletimizin hizmetinde kamu yararına çalışmalarına devam etmektedir. Bakanlar Kurulu Tarafından onaylanmış olan Türk Hava Kurumu Tüzüğünde; Sayın Cumhurbaşkanımız Türk Hava Kurumunun Onursal Genel Başkanıdır.

Devletimizin başta T.B.M.M. Başkanımız olmak üzere çeşitli makamlarındaki devlet yetkilileri Türk Hava Kurumu'nun Genel Kurul Delegesidir. Türk Hava Kurumu'nun tüzüğü gereği Mülki Amirler,Sayın Valiler ve Sayın Kaymakamlarda Şubelerin Onursal Başkanlarıdır.


Ülkemizin havacılık alanındaki kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla 2011 yılında "Türk Hava Kurumu Üniversitesi” kurularak yüksekokulları, fakülteleri ile yurtdışında bu alanda eğitim veren bir üniversite ile ortaklaşa yürütülecek eğitim sistemi ve çift imzalı diplomaları ile havacılık sektöründe istihdam imkânı sağlamaktadır.

Türk Hava Kurumu Tüzüğünde belirtilen amaçları ile ayrıca yukarıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştirebilmek maksadıyla, Türkiye genelinde bulunan 386 THK Şube Başkanlığı vasıtasıyla her yıl olduğu gibi 2020 yılı içerisinde kurban bayramında deri toplama faaliyetini yürütecektir.

Bu kapsamda; Kurban bayramında deri bağırsak toplanma faaliyetleri 21 İhale merkezinde 22.06.2020 ve 03.07.2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Söz konusu ihale merkezleri ve günleri www.thk.org.tr adresindeki ihaleler kısmında yayımlanmıştır.

Bilgilerinize duyurulur.