23. Tüketici Ödülleri İlanı

ANA SAYFA | MEDYA | Duyurular | 11 Aralık 2019 Çarşamba

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nden alınan 20.11.2019 tarih ve 46831714-403 sayılı yazısında tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi amaçlarıyla 2019 yılı faaliyetleri dikkate alınarak altı dalda Tüketici Ödülü verileceği belirtilen yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.