Prodes - Sivil Toplum Kuruluşları İçin Proje Yardımları Programı 2017 Çağrısı
20 Şubat 2017 Pazartesi
Kaynak; AB Bakanlığı
"Sivil Toplum Kuruluşları için Proje Yardımları" Programı için, 2017 yılı proje teklif çağrısına çıkılacaktır. Dernekler Dairesi Başkanlığı, Program kapsamında, STK'ların kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi amaçlar ile projeleri desteklemektedir.
Erasmus + Programı 2017 Teklif Çağrıları
20 Şubat 2017 Pazartesi
Kaynak; AB Bakanlığı
Avrupa Birliği'nin eğitim, gençlik ve spor alanlarında önemli proje destekleri sağladığı Erasmus + Programının 2017 yılı teklif çağrıları
Proje Döngüsü Yönetimi
20 Ağustos 2016 Cumartesi
Kaynak; T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı
Proje Döngüsü Yönetimi eğitim modülü ile proje hazırlama sürecine ilk adımı atın.
KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı
21 Mart 2016 Pazartesi
Kaynak; KOSGEB
Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.
Jean Monnet Burs Programı 2016-2017 Akademik Yılı Başvuruları Başladı!
9 Şubat 2016 Salı
Kaynak; Jean Monnet Burs Programı
Jean Monnet Burs Programının 2016-2017 akademik yılına ilişkin başvurular 4 Şubat 2016 tarihinde başlamıştır. Başvurular 4 Nisan 2016 tarihinde sona erecektir. Jean Monnet Burs Programı Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatına ilişkin alanlarda uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
IPARD II 1. Başvuru Çağrı İlanı
18 Aralık 2015 Cuma
Kaynak; TKDK
Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 18.12.2015 Tarihinde IPARD II 1.Başvuru Çağrı İlanına Çıkmış Bulunmaktadır
TKDKKırsal Kalkınma ( IPARD ) Programı On Beşinci Başvuru İlanı
9 Ekim 2015 Cuma
Kaynak; TKDK
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 8.10.2015 tarihinde On Beşinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.
Kırsal Kalkınma ( IPARD) Programı 14. Teklif Çağrısı
20 Nisan 2015 Pazartesi
Kaynak; TKDK
TKDK tarafından Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı-IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak olan projelere ilişkin olarak on dördüncü teklif çağrısına çıkılmış bulunmaktadır. Başvurular 11.05.2015 tarihi saat 09.00’dan itibaren, ilgili alt tedbirin destekleneceği ve yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK il Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlayacak olup, başvuruların son teslim tarihi 05.06.2015, saat 23.00’dür.
Ab ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - Iv Çevre, Enerji ve Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı
25 Şubat 2015 Çarşamba
Kaynak; Sivil Toplum Diyalogu | Avrupa Birliği Bakanlığı
Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen Sivil Toplum Diyaloğu hibe programları aracılığı ile Türkiye ve Avrupa Birliği sivil toplum kuruluşları arasındaki diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Sivil Toplum Diyaloğu-IV Hibe Programı ile belirlenen dokuz müktesebat başlığı ve politika alanında geliştirilecek ve Türkiye’nin AB’ye katılım sürecine önemli katkı sağlayacak olan hibe projeleri aracılığıyla, Türkiye ve AB üye ülke sivil toplumları arasında güçlü bağlar kurulması ve işbirliğinin desteklenmesi hedeflenmektedir.