Yerel Kalkınma Sinerji Toplantısı, Borsamız ve Samsun Tso Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi.
TOBB’un 81 ile 81 Akademik Danışman projesi kapsamında düzenlenen Yerel Kalkınma Sinerji Toplantısı, Samsun’un yanı sıra Tokat, Amasya ve Çorum illerinin katılımıyla Samsun Ticaret Borsası ile Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Yerel Kalkınma Sinerji Toplantısı, Borsamız ve Samsun Tso Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ve Samsun Ticaret Borsası ev sahipliğinde Serra Otel’de düzenlenen toplantıya, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan, Samsun ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Zeki Murzioğlu, TOBB Reel Sektör Araştırma-Geliştirme ve Uygulama Daire Başkanı Fatih Soysal, Kalkınma Bakanlığı Temsilcisi Hasan Şanalmış, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mevlüt Özen, TEPAV temsilcileri, Samsun’un yanısıra Tokat, Amasya ve Çorum illerinden Yatırım Destek Ofisi ve Üniversite temsilcileri ile Oda/Borsa Genel Sekreterleri ile Akademik Danışmanlar katıldı.

Toplantıda, “81 İl’e Akademik Akademik Danışman Projesi” ile “Neden Sinerji Toplantıları?” yapıldığı hakkında bilgi verildi. Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya illerinin Akademik Danışmanları ile birlikte Kalkınma Ajansı, İl Yatırım Destek Ofisi, Üniversite ve Teknokent Temsilcileri sunum yaptı. Son bölümde ise, Oda/Borsa Genel Sekreterlerinin öneri ve talepleri dinlendikten sonra toplantı sona erdi.