bedava bonus bedava bonus bedava bonus
Samsun Ticaret Borsası Gıda Kontrol Laboratuvarının Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi Başlangıç Toplantısı Yapıldı...
19 Haziran 2018 tarihinde Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) hizmet binasında, Samsun Ticaret Borsası’nın Güdümlü Proje Desteği kapsamında sunduğu “Özel Gıda Kontrol Laboratuvarının Kapasitesinin Geliştirilmesi proje teklifi için başlangıç toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Samsun Ticaret Borsası Gıda Kontrol Laboratuvarının Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi Başlangıç Toplantısı Yapıldı...

Özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek şekilde, üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin oluşturulması, sektörel ihtisaslaşmanın desteklenmesi, özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi, transferi veya yaygınlaştırılması, yeni finansman modellerinin geliştirilmesi, kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin desteklenmesi, yeni hizmet ve üretim organizasyonlarının geliştirilmesi, işbirliği ağları ve değer zinciri oluşturulması, kümelenmelerin desteklenmesi, yeni sanayi altyapısı ve organizasyon modellerinin geliştirilmesi ve bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi ya da sosyal dayanışmayı ve sorumluluk bilincini güçlendirecek, kültürel değerleri koruyacak ve geliştirecek şekilde; dezavantajlı grupların sosyal, kültürel ve fiziksel hizmetlere erişebilirliklerini kolaylaştıracak altyapının tesis edilmesi; göçün olumsuz etkilerinin önlenmesi, sosyal hayatin kolaylaştırılması, somut olmayan kültürel mirasın yasatılması için geliştirilen projeler olarak tanımlanan Güdümlü Projeler kapsamında hazırlanan proje toplantısına Samsun Ticaret Borsası temsilcileri, OKA Uzmanları, ilçe ticaret borsaları ve diğer kurum temsilcileri katılmıştır.