bedava bonus bedava bonus bedava bonus
Samsun Tarım Fuarı 2018 kapılarını ziyaretçilerine açtı…
Ulusoy; Samsun Ticaret Borsası olarak, başta tarım ve gıda konuları olmak üzere Ülkemize ve Samsun’a katkı sağlayacak her projenin destekçisiyiz.
Samsun Tarım Fuarı 2018 kapılarını ziyaretçilerine açtı…

26 - 30 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek olan ve Borsamızın da destekçileri arasında yer aldığı Samsun Tarım Fuarı 2018 4.Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış töreni ile  kapılarını ziyaretçilerine açtı…


Açılış töreninde konuşan Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Günhan ULUSOY “Önümüzdeki 30 yıl içerisinde, artan dünya nüfusuna paralel olarak gıda talebinin de iki katına çıkacağı ön görülmektedir. Yani önümüzdeki çeyrek yüzyılın en önemli sorularından biri “Dünyada artan nüfusun nasıl beslenecek” sorusudur.


Ulusoy; Finansal krizler, değişen iklim,  hammadde ve girdilerde dışa bağımlılık sonucu oluşan yüksek girdi maliyetleri, küçük ölçekli çiftçiliğin ve aile işletmelerinin giderek yok olması, çiftçi yaş ortalamasının artması, kırsal nüfusun azalması gibi sebep ve sonuçlar mevcut olarak kullanılan büyüme modellerinin ve takip edilen tarım politikalarının uygulanabilir ve sürdürülür olmaları açısından zafiyet taşıyabileceğini bizlere göstermektedir. ”dedi.


Sözlerine devam eden Ulusoy; “Her ülkenin olduğu gibi ülkemizin de kendine özgü şartları ve gerçekleri var. Örneğin küçük ölçekli tarım ve işletmeler ülkemizin gerçeği. Üreticimizin işletmeci boyutuna geçememiş olmaması, yaşlanan çiftçi nüfusu, köylerde genç nüfusun kalmaması yaşadığımız diğer gerçekler. Mesleklerin İtibar Sıralaması konulu bir araştırmaya göre; 126 meslek meslek içerisinde tıp doktorluğu ve Üniversite Profesörlüğü 1. Ve 2. Sırada iken, çiftçilik 53., tarım işçiliği ise 114. Sırada.


Ne çok hızlı bir şekilde arazileri büyütmeniz, ne de çiftçimizin yaş ortalamasını ve mesleki eğitim düzeyini kısa vadelerde istenilen seviyeye getirmemiz mümkün değil. Dolayısıyla bizim bu şartları kabul ederek enerjimizi nasıl uygulamalar yapabiliriz noktasına getirmemiz gerekir. Teknoloji bu noktada önemli alternatifler oluşturuyor


Dünya ekonomilerinde teknoloji kullanımının rekabetin belirleyici unsurlarından biri. Teknoloji kullanımının tarımda büyüme ve istihdama artı etkilerinin yanı sıra özellikle kırsal kalkınma ve yoksulluğun azaltılmasına yönelik katkılarının da olacağı günümüzde artık yadsınamaz bir gerçek.


Sürdürülebilir tarım ve hayvancılık, üretim maliyetinin düşürülmesi, verimlilik, İklim değişikliğine karşı önlemler, Hayvan sağlığı ve refahı, sağlıklı ve güvenilir gıda temini gibi konularda teknolojinin kullanılması şart.


Tarımda, hayvancılıkta üretimi artırmaktan daha önemlisi. Kaliteli, sanayide kullanılabilir, tüketicinin tercihlerine uygun ürünler üretmenin gerekliliği. Türkiye’ de 49 milyon ton yaş meyve-sebze üretiyor.

Üretimin 3,9 milyon tonunu ihraç ediyoruz, yaklaşık 12 milyon tonunu çöpe atıyoruz. Kaybın yaklaşık parasal değeri 25 milyar TL. Bunu da önleyecek teknolojiye ihtiyacımız var


Tarım sektörümüzün geliştirilmesinin ülkemizin geleceği ile insanlarımızın huzur ve mutluluğu bakımından ne kadar büyük önem taşıdığı ortadadır.


Samsunumuzda gelişen teknolojiye uygun olarak daha verimli, daha stratejik bir tarımın yapılması adına sektörde yeniliklerin takip edilmesini sağlamak, ekonomik anlamda katkı sunmak amacıyla düzenlenen bu fuar ilimizi bol, kaliteli ve ucuz, dünya ile rekabet edebilen ürünler yetiştiren bir tarım bölgesi haline getirme hedefimizin de ana destekleyicilerinden bir tanesidir. Fuar İlimiz ve Bölgemiz çiftçilerinin yanı sıra sektörde hizmet veren sanayi ve ticaret kuruluşları ve tarım sektörünün tüm paydaşları açısından büyük faydalar sağlayacaktır.


Samsun Ticaret Borsası olarak, başta tarım ve gıda konuları olmak üzere Ülkemize ve Samsun’a katkı sağlayacak her projenin destekçisiyiz.


Samsun Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarının tüm katılımcılarımıza ve Ülkemiz tarımına hayırlara vesile olması, ilimiz ve Ülkemiz tarımına faydalar getirmesi dileklerimle saygılarımı sunarım. ”dedi.