bedava bonus bedava bonus bedava bonus
Personelimiz Yangın Eğitimi Aldı...
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ve ilgili yönetmelikler, işletmelerin ölçeğine ve çalıştırdığı personel sayısına bakmaksızın acil durum planı dahilinde temel yangın eğitimi almış kişi/kişilerin istihdam edilmesini ve diğer çalışanların da ayrıca eğitilmesini zorunlu kılmıştır.
Personelimiz Yangın Eğitimi Aldı...

Bu kapsamda, Samsun İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan yangın güvenliği, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirler, organizasyon, denetim ve tahliye konusunda 30 saatlik eğitim sonunda borsa personelimiz sertifikalarını almıştır.