Özel Tobb Etü Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Deneyimli ve Yetkin Tıbbi Kadrosuyla Hizmetinizde
Hastanemizde Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Bölümlerinde SGK anlaşması geçerli olup, diğer bölümlerimizde özel sağlık sigortanızı kullanabilir veya bireysel ödeme yapabilirsiniz.

Özel TOBB ETÜ Hastanesi Kardiyoloji Kliniği; 2010 yılında TOBB ETÜ bünyesine dahil olan hastanemizin ilk hizmete açılan kliniklerinden biridir. Kliniğimiz 2 Profesör, 1 Doçent, 2 Uzman Hekim ve 1 Pratisyen Hekim’den oluşan deneyimli ve yetkin tıbbi kadrosuyla hizmete devam etmektedir.

Bölümümüz, 16 yataklı kardiyoloji servisi, 4 yataklı koroner yoğun bakım ünitesi, ayaktan hastalara bakan 6 adet kardiyoloji polikliniği, koroner anjiyografi ve elektrofizyoloji cihazı olan anjiyografi laboratuvarı, toplam 2 ekokardiyografi cihazlı ekokardiyografi laboratuvarı, efor testi, 14 adet Tansiyon Holter ve 14 adet EKG Holter cihazı ile ayaktan ve yatan hastalara hizmet vermektedir.

Kliniğimizde Verilen Sağlık Hizmetleri

Bölümümüzde kalp damar hastalıkları girişim­lerinin yanında, mitral kapak balon valvüloplasti, karotis ve periferik arter stentlemesi, renal arter stentlemesi, elektrofizyolojik çalışma ile aritmile­rin teşhis ve tedavisi, kalp deliklerinin ameliyat­sız yöntemle kapatılması, kalıcı kalp pili takılması ve kalp içi elektroşok cihazı (ICD) takılması gibi özellikli işlemlerin hepsi modern tıbbın gerektirdiği yöntem ve gereçlerle yapılabilmektedir.Kalp ve damar hastalıkları ve bu hastalık grubu­nun en ileri noktası olan kalp krizi, bütün dünya­da gün geçtikçe görülme sıklığı artan ve aynı za­manda dünyadaki ölüm nedenlerinin de ilk sırasını oluşturan en tehlikeli düşmanımızdır. Son yıllarda ameliyatsız yöntemlerle kalp damar hastalıkla­rının tedavi edilebilmesi, ciddi ek problemlerden dolayı ameliyat şansı olmayan hastalara umut ışığı olmaktadır. Bölümümüzde akut olarak kalp krizi geçiren hastalara haftanın 7 günü 24 saat boyun­ca acil olarak koroner anjiyografi yapılabilmekte ve kriz damarının balon ve stentle açılması işle­mi (Primer PCI) uygulanabilmektedir. Bu yaklaşım, kalp krizi geçirmekte olan hastalara modern tıbbın önerdiği tedavi yöntemidir.

Karotid Arter Hastalığı beyni besleyen karotis da­marının daralması ya da tıkanmasıdır. Karotid arter hastalığı felç ya da beyin fonksiyonlarının kaybı ile karakterize bir durum olan inmenin en önemli ne­denidir. Bu hastalığın teşhis ve tedavisinde karotid anjiyografi ve balon-stentleme işlemi uygulanmak­tadır. Bu işlemde lokal anestezi altında kasık atar damarından girilerek karotid artere kadar kateter ilerletilir ve dar olan bölüme balon şişirilerek da­mar genişletilir. Daha sonra stent yerleştirilir.

Ritim bozuklukları hastaların kimi zaman ya­şam kalitesini, kimi zamanda hayatını tehdit eden önemli sağlık problemlerinden biridir. Bu hastalık­ların tespiti ve tedavisi özel cihazlar gerektirmekte­dir. Kliniğimizde bulunan elektrofizyoloji laboratu­varında bu hastalıkların tedavisine yönelik gerekli girişimler yapılabilmektedir.

Kalp hastalıkları halen dünyada en çok ölüme se­bep olan, en yaygın görülen hastalıklardır. Gelişmiş ülkelerde alınan önlemlerle görülme sıklığı azal­maya başlamış, ölüm oranlarında düşüşler olmuş­tur. Biz de ise halen giderek artmaktadır. Düzenli check-up, kontrol yapılmalıdır. Kadınlarda özellikle menapoz sonrası, erkeklerde ise 40 yaş sonrası dü­zenli kontroller yapılmalıdır. Ailesinde 55 yaş altın­da kalp krizi geçiren, ani ölüm olan, kalp damarla­rına stent takılan, bypasslı kişiler varsa, sigara içen kişiler, hipertansiyon, şeker hastalığı tanıları olanlar, kolesterol yüksekliği olanlar ve stresli işlerde çalı­şanlarda bu kontroller daha düzenli olmalıdır.Kalp hastalıkları tamamen şikayetsiz devam edip ani ölümlere, ani kalp krizlerine neden olabilir. Halk arasında gizli kalp hastalığı olarak adlandırılan bu durum özellikle şeker hastalığı olanlarda görülebilir. Kalp hastalığı sıklıkla bir şikayete sebep olabilir.

Bu şikayetlerden herhangi birisine sahip olan kişinin mutlaka Kardiyoloji uzmanına ve Kardiyoloji kliniğine müracaatı gerekir.Kliniğimiz, kalp damar hastalıkları alanındaki geliş­meleri dün olduğu gibi yarın da yakından takip ede­cek ve hastalarının sağlığı için güleryüzlü ve özverili hizmet anlayışını sürdürmeye devam edecektir.Hangi Şikayetler Kalp Hastalıklarının Habercisidir?

  1. Soluk daralması: Kişinin nefes alıp vermede zorluk hissetmesidir. Koşarken, hızlı yürür­ken olabileceği gibi otururken de olabilir. Bu iki uç nokta arasında da soluk almada zorluk hissedilebilir. Hastalığın ileri dönemlerinde 2-3 yastıkla yatma ihtiyacı, hatta oturarak uyuma olabilir. Uykuda boğuluyor gibi soluksuz kalma hissi ile uyanma, kabus görerek uyanma da görülebilir. Soluk daralması en çok akciğer hastalıklarıyla karışabilir. Bazen sinirsel olarak derin nefes alma ihtiyacı ile, alınan nefesin yetmediğinden şikayet edilir.
  2. Göğüs ağrısı: Koroner damarlara bağlı ağrılar, eforla, stresle, heyecanla başlayan alt çene, boğaz, göğüs ortasında baskı, basınç, ayva durması gibi his, yanma şeklinde geniş alanda hissedilen ağrı tipiktir. Bıçak saplama, iğnelenme gibi ağrılar kalp hastalığı tanısın­dan uzaklaştırır. Kalp zarı (perikard) iltahaplanmasında ise ağrı daha keskin karakterdedir. Nefes almak ve sırt üstü yatmakla artıp öne eğilince geçen ağrıdır. Kalp krizi (Miyokard In­farktüsü) ağrısı yarım saatten uzun süren, göğüs ortasında şiddetli basınç, baskı, ağırlık, yanma tarzında ağrıdır. Soğuk terleme, ölüm korkusu ile birliktedir. Alt çene, kollar (özellikle iç kısım) sırta yayılır.
  3. Çarpıntı (taşikardi): Kalp hızının artması, dakikada 100 atımın üstüne çıkması, düzensiz atışlar, ilave atışlar hasta tarafından hissedilir. Kalp hızının dakikada 50’nin altına düşmesi (bradikardi) kişiyi rahatsız eder.
  4. Senkop-Bayılma: Hastanın geçici postur ve bilinç kaybıdır. Kalp hızının çok düşmesi, çok hızlanması, aort kapağının daralması gibi hastalıklardan olabileceği gibi, nörolojik ya da psi­kiyatrik sorunlardan da olabilir.
  5. Siyanoz (Morarma): Parmak uçları, dudaklar ve dilde mor renk olması daha çok doğuş­tan kalp hastalıklarında, akciğer hastalıklarında, bazı kan hastalıklarında, ileri kalp yetmez­liğinde olabilir.
Hastanemiz hakkında bilgi almak ve sağlığınızla ilgili her türlü sorununuz için, size özel oluşturduğumuz TOBB Danışma ve Hizmet Masası ile iletişime geçebilirsiniz.

TOBB Danışma ve Hizmet Masası
Adı Soyadı Telefon E-mail Müjde Özdik Kara (0312) 292 99 42 mozdik@tobbetuhastanesi.com.tr
Belma Ayvaz (0312) 292 98 52 bayvaz@tobbetuhastanesi.com.tr