'Hasat Sonrası Buğday Piyasalarındaki Gelişmeler ' Karadeniz Un Sanayicileri Derneği Ev Sahipliğinde Masaya Yatırıldı.
Karadeniz Un Sanayicileri Derneği ev sahipliğinde ve Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu koordinasyonunda 'hasat sonrası buğday piyasalarında yaşanan gelişmeler' Samsun Anemon Otel'de genişletilmiş sektör toplantısı ile masaya yatırıldı.

Samsun Anemon Otel'de 'hasat sonrası buğday piyasalarında yaşanan gelişmeler' adı altında Karadeniz Un Sanayicileri Derneği ev sahipliğinde ve Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu koordinasyonunda gerçekleştirilen genişletilmiş sektör toplantısına;Samsun Vali Yardımcısı Osman Nuri Çobanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan,Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Atakum Belediye BaşkanıMetin Burma, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Mesut Köse, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kadir Güven, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Erhan Özmen, Karadeniz Un Sanayicileri Derneği Başkanı Günhan Ulusoy, Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır, Samsun Barosu Başkanı Avukat Necat Anıl ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Toplantıda, Türkiye'de ve Karadenize kıyısı olan ülkelerinde hasat sonrası buğday piyasaları, bölgelere göre hasat sonuçları değerlendirildi.


Buğdayın küresel boyutunun değerlendirildiği toplantıda ilk sözü alan Karadeniz Un Sanayicileri Derneği Başkanı ve Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yadımcısı Günhan Ulusoy,toplumun beslenmesinde ve hayatında çok önemli bir konumu olan ekmeğin ham maddesini üretiyor olmanın sorumluluğunu taşıdıklarını söyledi.

Karadeniz Un Sanayicileri Derneğinin, 2003 yılında Samsun merkezli olarak kurulduğunu, bir meslek kuruluşu ve sivil toplum örgütü olarak, on yıldır sektörde hizmet verdiğini ifade eden Karadeniz Un Sanayicileri Derneği Başkanı Günhan Ulusoy, "Bölge un sanayicilerini ve paydaşlarını bir araya getirmek ve ulusal bazda temsil etmek amacıyla kurulan derneğimiz, TUSAF çatısı altında, çeşitli etkinlikler ile üyelerimize ve sektörümüze hizmet etmektedir. Üyelerimizle yaptığımız aylık toplantılarımızda, güncel konuları istişare ederek, sorunlarımıza çözüm arıyoruz. Bu noktada, bölgemizde yaptığımız toplantılarda tespit ettiğimiz gibi, ulusal baz da da sektörümüzün en önemli sorunu olduğunu bildiğimiz atıl kapasite sorununa değinmek istiyorum. Ülkemizde, yıllık 15 milyon tonluk bir fiili tüketim olmasına rağmen, yıllık 40 milyon ton üretebilecek kurulu kapasite mevcuttur. Üstelik, mevcut bu atıl kapasiteye rağmen, dileyen dilediği yerde yeni bir un fabrikası kurabilmektedir. Kurulan her yeni un fabrikası, çalışan işletmelerimizin sorunlarını daha da büyütüyor. Bölge derneğimiz olarak, bu büyük sorunu çözebilmek için işbirlikleri, stratejik ortaklıklar gibi çözümler oluşturmaya çalışıyoruz. En önemlisi de, aramızdaki bu yoğun rekabete rağmen, diyaloglarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Tabi ki bu çabalarımızın yanında kamunun ve kamuoyunun da desteğine ihtiyacımız var" dedi.


Karadeniz bölgesinde 141 adet un fabrikası bulunduğuna dikkat çeken Günhan Ulusoy, "İç Anadolu'dan sonra, Karadeniz Bölgesi, Türkiye'de en çok un fabrikası bulunan bölgemizdir. Bölgemizin limanlara yakın konumu nedeniyle, bölge sanayicilerimiz sektörümüzde önemli ihracatçılar konumuna gelmişlerdir. Türkiye'nin dünya birincisi olduğu un ihracatının, yüzde 20'lik kısmını bölge sanayicilerimiz gerçekleştirmektedir. Ayrıca Samsun ilinden yapılan tüm ihracatın da yaklaşık yüzde 20'si, Samsun ili un sanayicileri tarafından gerçekleştirilmektedir. Ülke ve bölge ekonomisine bu önemli katkıyı veren değerli meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Bölge ihracatçılarımız olduğu kadar, Türkiye genelindeki un ihracatçısı meslektaşlarımız da, ihraç edilen un karşılığı hak ettikleri, aynı miktardaki buğday ithalatlarının önemli bir kısmını, Samsun limanından yapmaktadırlar. Samsun limanının, önemli buğday tedarikçisi olan başta Rusya olmak üzere Karadeniz ülkelerine yakın konumu nedeniyle, 2012 yılında ülkemize ithal edilen 3,7 milyon ton buğdayın 1,5 milyon tonu, yani yüzde 40'ı Samsun limanından ülkemize giriş yapmıştır. Özel limanların kurulması ve Samsun limanının 2010 yılında özelleştirilmesi sonucu, hizmet kalitesinin yükselmesi, Samsun limanlarını, buğday konusunda, Türkiye'nin en önde gelen limanları konumuna getirmiştir" diye konuştu.