bedava bonus bedava bonus bedava bonus
Haksız Eleştirileri Kınıyoruz...
Türk iş dünyasının çatı kuruluşu TOBB ile birlikte 81 il ve 160 ilçedeki Oda ve Borsalarımız iş dünyamızın asli temsil mekanizması olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedir.
Haksız Eleştirileri Kınıyoruz...

Camiamız, TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’ nun liderliğinde iktisadi kalkınmamız için ulusal ve uluslararası boyutta faaliyet gösterirken aynı zamanda yaşanan tüm doğal afetlerde de hemen refleks göstererek - Sayın Hisarcıklıoğlu’ nunda dile getirdiği gibi – “birlikten bereket doğar” şiarıyla yardıma koşmuştur.

Her platformda ülkemiz için tüm gücü ve özverisi ile yoğun mesai harcayan Sayın Hisarcıklıoğlu’ na yapılan haksız eleştiriyi kınıyor, iddia sahiplerini ülkemizin ihtiyaç duyduğu her anda topyekûn yardıma koşan bir camiayı yaralamak yerine daha iyi tanıma gayreti içinde olmaya davet ediyoruz.