bedava bonus bedava bonus bedava bonus
Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası
Türkiye’de günde 6 milyon ekmek atılmakta.Bunun parasal değeri ise 1,5 milyar TL.

“Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası”, bir sosyal sorumluluk projesi olarak 17 Ocak 2013 tarihinde Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından başlatılmıştır.

Kısa bir süre içerisinde ülke genelinde sahiplenilen ve ilginin her geçen gün arttığı kampanya, Kuruluşumuz koordinasyonunda; medya, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, üniversiteler ve özel sektör ile işbirliği içerisinde toplumun tüm kesimlerine ulaşılacak şekilde yürütülmektedir.

Kampanyanın ana hedefi; ekonomik ve sosyal zararı ciddi boyutlarda olan ekmek israfı konusunda toplumsal duyarlılık yaratmak, israfın önlenmesine dair bir bilinç oluşturmak ve israfın azaltılmasına katkı sağlamaktır.

Bu kapsamda ekmeğin; üretici firmalar açısından satılabilecek miktarda üretilmesi, yemekhaneler dâhil tüketiciler açısından ihtiyaç duyulduğu kadar satın alınması, dilimlenerek servis edilmesi, uygun şartlarda muhafaza edilmesi, bayatlayan ekmeklerin ise yine insan gıdası olarak çeşitli yöntemlerle değerlendirilmesi hususlarında bilgilendirici ve teşvik edici çalışmalar yürütülmektedir.

BAYAT EKMEKLERİN HAYVANLARA VERİLMESİ, EKONOMİK OLARAK İSRAFA NEDEN OLMAKLA BERABER HAYVAN SAĞLIĞI BAKIMINDAN DA SAKINCALIDIR.

Başta belediyeler olmak üzere birtakım kurum ve kuruluşlar, Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası’na destek olmak amacıyla bayat ekmeklerin ziyan olmadan hayvanlara verilerek değerlendirilmesi için “bayat ekmeklerin toplanması” çalışmalarını yürütmektedirler.

Ancak Kuruluşumuzca yaptırılan ve kampanyanın temelini oluşturan  Türkiye’de Ekmek İsrafı Araştırması’na göre; ekmeğin, insan gıdası olarak kullanılmayıp hayvanlara verilmesi de “israf” olarak kabul edilmektedir.

Bununla beraber;

1 kg’lık ekmeğin bedeli ile 4 kg kesif yem alınabilmektedir.
İnsan gıdası olarak üretilen ekmeğin hayvan gıdası olarak kullanılması durumunda, un ve ekmek üretimi sürecinde harcanan emek, maliyet ve zaman da israf edilmektedir.
Hayvanlara verilmek üzere bayat ekmek toplanması halinde, henüz bayatlamamış olan ekmekler iyi niyetle toplama kutularına atılabileceğinden israf da artabilecektir.
Hem bayat ekmeklerin yanında küflenmiş ekmeklerin de toplama kutularına atılması hem de toplanan bayat ekmeklerin toplama kutusunda zamanla küflenmesi kuvvetle muhtemeldir. Toplanan küflü ekmeklerin hayvanlar tarafından tüketilmesi, hayvan sağlığı bakımından risk teşkil etmektedir.
Bayatlayan ekmeklerin hayvanlara verilmesi, metabolizmalarını bozucu etkiler doğurabilmektedir.
27.12.2011 – 28155 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan Hayvan Besleme Amacıyla Kullanımı ve Piyasaya Sunumu Yasaklanan Maddeler Listesi’nde ev atığı gibi katı kentsel atıklar ile restoran ve yemekhane artıkları da sayılmaktadır.
Bu sebeple, doğrudan hayvanların beslenmesi amacıyla kullanılacak kesif ve kaba yem yerine ekmeğin kullanılması, hem ekonomik bakımdan israfa neden olmakta hem israfı artırıcı riskler taşımakta hem de hayvan sağlığı bakımından sorunlar doğurmaktadır.

Bayat ekmeklerle ilgili olarak, ekmeğin ihtiyaç duyulduğu kadar alınması ve muhafazası gibi bayatlamayı önleyici tedbirlerin alınması ile bayatlayan ekmeklerin yine insan gıdası olarak değerlendirilmesi hususlarında bilgilendirici çalışmaların yapılması uygun olacaktır.

Dolayısıyla, bayat ekmeklerin değerlendirilmesi amacıyla çalışmalar yapan kurum ve kuruluşların yukarıda belirtilen hususları göz önünde bulundurmaları, ekmek israfının önlenmesinde başarıya ulaşılması bakımından önem arz etmektedir.

http://www.ekmekisrafetme.com/