WEBİNAR: Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler Fransa

24 Mayıs 2022 Salı günü saat 14.00'de Fransa'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ve Ataşelerimiz ile iş insanlarımızın da konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı ve "Hazır Giyim ve İnşaat Malzemeleri" sektörlerinin ele alınacağı bir e-sohbet toplantısı gerçekleştirilecektir.


Toplantıya ilişkin detaylar ekte sunulmaktadır.

Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler Fransa Webinar Linki