WEBİNAR: Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-Mali

24 Şubat 2022 Perşembe günü 14.00-15.30 saatleri arasında Mali'de görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı e-sohbet toplantısı gerçekleştirilecektir.


Toplantıya ilişkin detayların yer aldığı doküman ekte sunulmaktadır.

Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-Mali Webinar Linki