WEBİNAR: Sırbistan ve Avusturya E-Sohbet Toplantısı

9 Mart 2021 Salı günü 14:00-15:30 saatleri arasında Sırbistan'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz; 11 Mart 2021 Perşembe günü 14:00- 15:30 saatleri arasında ise Avusturya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkelerde iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşılacağı e-sohbet toplantıları gerçekleşecektir.

Toplantıların programı ve toplantıya katılmak için gerekli linkler ekte sunulmuştur.

Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler Sırbistan Webinar Linki

Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler Avusturya Webinar Linki