bedava bonus bedava bonus bedava bonus
WEBİNAR: Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) Uygulama Tüzüğü

Avrupa Komisyonu, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının geçiş dönemine ilişkin raporlama yükümlülükleri hakkında Uygulama Tüzüğünü 17 Ağustos 2023 tarihinde yayımlamıştır.

Söz konusu Tüzük, Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Türkçe'ye çevrilmiş olup, gayriresmi çeviri ekte yer almaktadır.

Tüzükle beraber, işletmelerin uyum sürecini kolaylaştırmak amacıyla rehber dokümanlar da paylaşılmıştır.


Ayrıca; yine Avrupa Komisyonu tarafından, (demir ve çelik, alüminyum, çimento, gübre, elektrik ve hidrojen) özelinde altı adet çevrimiçi web semineri düzenleneceği belirtilmektedir. Webinarların tarihleri ekte yer almaktadır


Söz konusu Tüzük ve rehber dokümanlar ile webinarların ayrıntılarına https://iklim.tobb.org.tr/index.php/duyurular/348-skdm-uygulama-yonetmeligi-yayimlandi link inden ulaşabilirsiniz.