TOBB: Pazarlama ve Satış Kısıtlaması Hakkında Yönetmelik Değişikliği

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün ilgili kurumlara duyurusunda, 16.8.2022 tarihli ve 31925 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında, ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometreyi geçmeyen otomobil ve arazi taşıtlarının ticari faaliyet kapsamında pazarlanmasına ve satışına kısıtlama getirildiği belirtilmiştir.