TOBB: Ekonomik Yatırımlar Hibe Desteği Süreleri

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili kurumlara duyurusunda; 21.11.2020 tarihli ve 31311 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğe ilişkin Bakanlığın Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden almış olduğu görüş ekte yer almaktadır.