bedava bonus bedava bonus bedava bonus
TOBB: 2022 Yılı Enerji Verimliliği Haftası Etkinlikleri

Malumları olduğu üzere, dünya ticareti Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında şekillenmektedir. Sınırda karbon vergisi düzenlemesi getiren Mutabakat, başta enerji olmak üzere pek çok sanayiyi ticari engel ile karşı karşıya bırakacaktır. Diğer yandan bahse konu doküman çerçevesinde; binalar, yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar gibi pek çok alanda sürdürülebilir politikalar oluşturulması ve yeni teşvik düzenlemeleri getirilmesi planlanmaktadır.

Enerji verimliği politikaları ve enerji verimliliğine yönelik yatırımlar bu süreçte daha da fazla önem kazanmıştır. Birliğimiz yeşil mutabakat süreci yakından takip etmekte, sektörel görüşlerin kamu ile paylaşılması, sanayinin bilgilendirilmesi ve ihtiyaç duyulan eğitimlerin verilmesi yönünde faaliyetler sürdürmektedir. Enerji verimliğine yönelik çalışmalar da bu sürecin bir parçası olup Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile işbirliği içinde faaliyetler yürütülmektedir.

Bu çerçevede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığının, 10-16 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "2022 Yılı Enerji Verimliliği Haftası Etkinlikleri" konulu yazısı ekte takdim edilmiş olup, söz konusu hafta kapsamında TOBB tarafından da programlar düzenlenmesi planlanmaktadır.