TMO: Peşin Hububat Satışları ( Genel ve Sözleşme Bazında)

Toprak Mahsulleri Ofisi Samsun Başmüdürlüğü’nün "Ekmeklik Buğday, Makarnalık Buğday, Arpa, Mısır, Bakliyat, Pirinç ve Çeltik peşin satışlarını içeren yazısı, ilave yazısı, stok listeleri, fiyat listesi, tüketim belgeleri, taahhütnameler ekte bilgilerinize sunulmuştur.