bedava bonus bedava bonus bedava bonus
TKDK Tarafından Desteklenen Sektörler

TKDK  tarafından  yürütülen  IPARD-I  ve  IPARD-II Programlarıyla Samsun  İlimizde  bugüne  kadar yatırım  değeri  deflatörlü  1,6 Milyar TL  olan  toplam  1.512 adet proje  ile  sözleşme  imzalanmış,  bu  projelere toplam 763 Milyon TL hibe tahsis edilmiştir.  2023 Kasım ayı itibariyle  bu  projelerin  1.490 adedi  fiziki  olarak tamamlanmış, diğerlerinin de inşa ve ekipman alımları sürmektedir.


Bölgenin  kırsal  kalkınmasına, ekonomik  ve  sosyal  gelişimine  önemli  katkıda  bulunan Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TKDK  vasıtasıyla,  2024  yılı  başında  IPARD-III Programını yürürlüğe  alarak  yeni yatırımların  hayata  geçmesine  destek  olmaya  devam  edecektir.  IPARD-III  Programıyla  ilgili  hazırlık çalışmaları TKDK tarafından  sona  gelmiş  olup  2024 yılının ilk çeyreğinde proje çağrısına çıkılması ve proje kabullerinin yapılması planlanmaktadır. Potansiyel  başvuru  sahiplerinin  proje  hazırlıklarını yapabilmeleri  ve ilgili  belgeleri  hazırlayabilmeleri için çağrı  öncesinden  başlayarak  bilgilendirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu amaçla TKDK tarafından çeşitli bilgilendirme faaliyetleri (yardım masası yoluyla yüz yüze, toplantılar, görsel, yazılı ve sosyal medya vb. araçlarla) yapılmaktadır.


İlimizdeki  yatırımcıların  IPARD  Programından  daha  fazla  yararlanabilmeleri  için  hibe  desteği verilen  konular  hakkında  farkındalıklarının  artırılması  önemlidir. Destek alanları ile ilgili doküman ekte sunulmaktadır.

Konu ile ilgili daha kapsamlı bilgiye  0362 439  30  76 (Dâhili  9211-9212-9285) telefon numarası ile ulaşılabilmektedir.