bedava bonus bedava bonus bedava bonus
MEVZUAT: İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılacak İtirazlar Hakkındaki Önemli Duyuru

26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince TOBB'nda üyesi bulunduğu iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyonu, "İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü" çerçevesinde her yıl Ocak ayı içinde toplanarak çalışmalarını yürütmektedir.


İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü gereğince, işyeri tehlike sınıflarına ilişkin itiraz talepleri en geç Komisyon toplantısından 30 gün öncesine kadar bağlı oldukları üst işveren kuruluşları aracılığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne gönderilmektedir. http://www.mevzuat.gov.tr internet sitesinde yer alan "İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği" ekindeki İşyeri Tehlike Sınıfları Listesine ilişkin değişiklik taleplerinin İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürüne uygun doldurulmuş Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu ile Borsamız vasıtasıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) iletilmesi gerekmektedir.


İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürüne ve Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formuna aşağıda yer alan bağlantı adreslerinden ulaşılabilmektedir.


Taleplerin B vasıtası ile en geç 19 Aralık 2023 tarihine kadar Borsamıza elektronik ortamda word belgesi olarak samsuntb@tobb.org.tr e-posta adresine ulaştırılması gerekmektedir.

 

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği

-  İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü

-  Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu