bedava bonus bedava bonus bedava bonus
KOSGEB: İşletme Değerlendirme Raporu (İDR)

KOSGEB’in 05.09.2023 tarih ve 301452 sayılı yazısı ektedir.


Söz konusu yazıda; KOSGEB'in kurum ve kuruluşlar ile yapmış olduğu veri paylaşım protokolleri kapsamında almış olduğu idari kayıtları kullanarak dijital ortamda oluşturduğu "İşletme Değerlendirme Raporu (İDR)"nin 2018-2022 yıllarına ilişkin yeni versiyonunun Türkçe ve İngilizce olarak e-Devlet üzerinden işletmelerin erişimine açıldığı bilgisi ve ayrıntıları yazının ekinde yer almaktadır.