GENELGE: İl ve İlçe Göç Koordinasyon Kurullarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Genelge

Ticaret Bakanlığı’nın ekteki yazısında, göç alanında taşrada yabancılara hizmet sunan tüm kamu kurum ve kuruluşları ve ilgili diğer kuruluşlar ile koordinasyon sağlanması ve iş birliği alanlarının geliştirilmesi amacıyla hazırlandığı belirtilen "İl ve İlçe Göç Koordinasyon Kurullarının Çalışma Usul ve Esasları" hakkında genelge iletilmiştir.