bedava bonus bedava bonus bedava bonus
GENELGE: 2023 Yılı Hayvan Hastalıkları İle Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi

Hayvan hastalıklarının önlenmesi, mücadelesi, kontrol ve eradikasyonu, hayvanların kimliklendirilmesi, kayıt altına alınması ve hareket kontrollerini sağlamaya yönelik hazırlanan 2023 yılı "Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Programı" bakanlık yazısı ve ekleri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.