DIŞ TİCARET: Uluslararası Kurşun ve Çinko Çalışma Grubu'nun ( UKÇÇG ) 2021 Nisan Ayında Gerçekleştireceği Toplantılar

Lizbon Büyükelçiliği'nin duyurusunda, ülkemizin de üyesi olduğu Lizbon'da yerleşik Uluslararası Kurşun ve Çinko Çalışma Grubu (UKÇÇG) Genel Sekreterliğinin, 27- 28 Nisan 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olan toplantılarına ilişkin program bilgisi bildirilmektedir.

Söz konusu etkinliğe ilişkin program ekte sunulmaktadır.