DIŞ TİCARET: Türkiye-Gana KEK 5. Dönem Toplantısı

Türkiye-Gana Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 5. Dönem Toplantısı'nın 5-6 Nisan 2022 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Bu kapsamda, Gana ile ilgili ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkânları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi konulara ilişkin görüşlerinizi 16 Mart 2022 Salı günü saat 12:00'ye kadar aşağıdaki anket aracılığıyla tarafımıza iletmenizden memnuniyet duyulacaktır.


Türkiye-Gana KEK 5. Dönem Toplantısı Anketi