DIŞ TİCARET: Türkiye-Çin Karma Ekonomi ve Ticaret Komitesi (KEK) Toplantısı

Türkiye-Çin Karma Ekonomi ve Ticaret Komitesi (KEK) 17. Dönem Toplantısının 2022 yılı içerisinde düzenlenecektir.

Bu kapsamda, Çin ile ilgili ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkânları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi konulara ilişkin görüşlerinizi 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 12:00'ye kadar aşağıdaki anket aracılığıyla tarafımıza iletmenizden memnuniyet duyulacaktır.

Türkiye-Çin Karma Ekonomi ve Ticaret Komitesi (KEK) Toplantısı Anketi