DIŞ TİCARET: Rusya Federasyonu-Muhtelif Gübre Ürünlerinde İhracat Vergileri

Ticaret Bakanlığı’nın ilgili kurumlara duyurusunda, Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Moskova Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atfen, Rusya Federasyonu'ndan Avrasya Ekonomik Birliği üyeleri haricindeki üçüncü ülkelere gerçekleştirilecek olan azotlu ve kimyasal gübrelerden 3102, 3103, 3104, 3105 gümrük tarife pozisyonunda olanların ihracatına yönelik yeni vergi düzenlemesi hakkında bilgi verilmektedir.