bedava bonus bedava bonus bedava bonus
DIŞ TİCARET: Proje Teklif Çağrısı

Antananarivo Ticaret Müşavirliği'nin ilgili kuırumlara duyurusunda, Merkezi Amsterdam'da bulunan, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) sürecinden doğan uluslararası bir finans kuruluşu olan Ortak Emtia Fonu (CFC/FCPB)'nun 24. Proje Çağrısını (AMI) başlattığından bahisle, Madagaskar da dahil olmak üzere üye ülkelere yönelik proje tekliflerinin başta Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri (KOBİ), kooperatifleri ve kurumları kapsayacak şekilde hazırlandığı belirtilmektedir.


Duyuruda devamla, proje başvurularının son teslim tarihinin ise1 Nisan 2024 olduğu ifade edilmekte olup, ayrıntıların https://www.common-fund.org/call-for-proposals bağlantısında yer aldığı iletilmektedir.

Söz konusu proje teklifi hakkında ilave bilgi için Antananarivo Ticaret Müşavirliği (antananarivo@ticaret.gov.tr) ile temasa geçilmesinin faydalı olacağı ayrıca ifade edilmektedir.