DIŞ TİCARET: Japonya Büyükelçiliği Hibesi

Japonya Büyükelçiliğinden yapılan ve ekte bir kopyası yer alan duyuruda Japon Devleti tarafından 1989 yılından beri "Yerel Projelere Hibe Programı (GGP)"'nın uygulandığı, programın temel amacının temel insani ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanmış, kalkınmaya yönelik projelere geri ödemesiz bir mali yardım sunmak olduğu ifade edilmektedir.


Duyuruda devamla Programın 2023 yılı proje başvuru dönemi başladığı, başvuruların 28 Şubat 2023 (Salı) saat 17.30' a kadar kabul edileceği belirtilmektedir.

Programın 2023 yılı başvuru döneminde başlıca kabul edilen proje konuları arasında mesleki eğitim merkezleri, mesleki beceri geliştirme programları bulunmaktadır. Her bir proje için sağlanabilecek maksimum hibe tutarı 80.000 ABD Doları olarak belirlenmiştir.