DIŞ TİCARET: 11. Saraybosna İş Forumu

Bosna Hersek Büyükelçiliği'nin ilgili kurumlara ilettiği e-postada, 11. Saraybosna İş Forumu'nun 11-12 Mayıs 2022 tarihlerinde Bosna Hersek'te düzenleneceği bildirilmektedir.


E-Postada devamla, bahse konu Forum'a katılım sağlamak isteyen iş insanlarının https://sarajevobusinessforum.com web sitesi üzerinden online başvuru yapabileceği belirtilmektedir.