AVRUPA BİRLİĞİ: AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Taslağı Geri Bildirim Süreci

2050 yılına kadar Avrupa'nın iklim-nötr kıtasına dönüştürülmesi amacıyla 11 Aralık 2019 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) deklare edilmiştir.

Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın uygulanmasına yönelik olarak 14 Temmuz 2021 tarihinde "Fit for 55" - "55'e Uyum" mevzuat paket teklifi açıklanmıştır. Söz konusu teklif ile Avrupa Birliği'ne yapılacak ihracata ilave vergi yükümlülüğü getirilmesini öngören "Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması" - (SKDM) başta olmak üzere ülkemizi önemli ölçüde etkileyecek pek çok yasal düzenleme önerilmektedir. Söz konusu taslakla ilgili detaylı bilgi notu Ek-1'de yer almaktadır.

Taslak düzenlemeye göre Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması özetle;

  • İlk etapta demir-çelik, çimento, gübre, alüminyum ve elektrik sektörlerini kapsayacak
  • 2023-2025 yılları geçiş dönemi olacak ve bu aşamada bu ürünleri ithal eden AB menşeili ithalatçıların herhangi bir ödeme yapmayacak, sadece ithal edilen ürünlerde bulunan emisyonlar bildirilecektir.

2026 yılında başlayacak uygulama döneminde ise, AB ithalatçılarının ulusal makamlara kayıt yaptırarak ürünlerde bulunan emisyonlara karşılık gelen sertifikalar satın almaları gerekecektir. Sertifikaların maliyeti, haftalık Emisyon Ticareti Sistemi fiyatlarına dayalı olarak €/ton CO2 için hesaplanacaktır. Sistemin yeni sektörlere genişletilip genişletilmeyeceği konusu da Komisyon tarafından değerlendirilecektir.

Konuya ilişkin ekteki Ticaret Bakanlığı yazısında; Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması taslağına ilişkin geri bildirim sürecinin başlatılmış olduğu ve 5 Ekim 2021 tarihine kadar devam edecek süreç kapsamında geri bildirimde bulunmak isteyen sektör temsilcilerinin https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-yoursay/initiatives/12228-EU-Green-Deal-carbon-border-adjustment-mechanism-_en linki üzerinden görüşlerini doğrudan iletebilecekleri ifade edilmektedir.

 

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması taslağına ilişkin Avrupa Komisyonu'na iletilmesinde fayda gördüğünüz hususları en geç 1 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 12:00’ ye kadar samsuntb@tobb.org.tr adresine bildirmenizden memnuniyet duyulacaktır.