2021 Yılı Beyan Dönemi Tanıtımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ilgili kurumlara duyurusunda, 2021 yılında gerçek kişiler tarafından elde edilen; ticari kazanç, zirai kazanç, ücret, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı ve diğer kazanç ile iratlardan dolayı yıllık gelir vergisi beyanname verme döneminin başladığı ve yıllık gelir vergisi beyannamesi 1-31 Mart 2022 tarihleri arasında verileceği ifade edilmektedir.

Duyuruda devamla, ticari, zirai ve meslek faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinin yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda vereceklerini, gelirini sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükelleflerin yıllık gelir vergisi beyannamelerini Gelir İdaresi'nin elektronik uygulamalarından olan Hazır Beyan Sistemi üzerinden vergi dairesine gitmeden kolay, hızlı ve güvenli şekilde verebilecekleri belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mükelleflerin yıllık gelir vergisi beyannamesi verirken yararlanmaları adına mükellefleri doğru, etkin ve hızlı bir şekilde bilgilendirme ve hatırlatma yapmak amacıyla dokumanlar hazırlandığı bildirilmekte, Gelir İdaresi Başkanlığınca beyan döneminin başladığını mükelleflere ve kamuoyuna hatırlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanan yazılı ve görsel içeriklerin beyan döneminin başladığı günden itibaren www.gib.gov.tr resmi internet sayfasında ve sosyal medya hesaplarında yayınlanmaya devam edeceği ifade edilmektedir.

Bu itibarla, mükelleflerin cezalı bir tarhiyatla karşılaşmamaları ve vergiye gönüllü uyumu artırmak için mükelleflerin ve kamuoyunun, yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi ve tahakkuk eden verginin ödenmesi konusunda bilgilendirilmesi önem taşımakta olup beyan dönemine ilişkin olarak hazırlanan içeriklerin daha çok mükellefe ve vatandaşa ulaştırılabilmesi amacıyla hazırlanan rehberler ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın oluşturduğu rehberlere, slider ve videolara https://drive.google.com/drive/folders/1oReWofSmgAYfCS2W7sEHluB81cdiwBD1 linkinden ulaşabilirsiniz.