7143 Sayılı Kanun Hk.

ANA SAYFA | MEDYA | Duyurular | 8 Ağustos 2018 Çarşamba

Samsun Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün 07.08.2018 tarih ve 51908920-804.01-E.9980155 sayılı yazısı.

18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğüe giren "7143 sayılı Vergi ve Diğer Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" ile paydaşlarımız 2018/yılı Mart ve önceki aylara ilişkin ; SSK İşveren, İşsizlik Sigortası Primi, Damga Vergisi, ÖTV v.b. Borçları, İdari Para Cezaları (İPC), Ek-5, Ek-6, 2925 Primleri, 1479 Sayılı kanun, 2926 Sayılı Kanun Bağ-kur Primleri gibi birçok kurum alacağının yapılandırılarak ödeyebileceklerdir. 7143 Sayılı Kanun aynı zamanda Bağ-Kur sigortalılarının dondurulan prim günlerinin ihyasını da kapsamakta ve birçok sigortalıya emeklilik yolu açmaktadır.

Yapılandırılan borçlar gecikme cezası ve zammının tahsilinden vazgeçilerek, borç aslı tutarı Yİ-ÜFE aylık değişim oranları dikkate alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte tahsil edilmektedir. Yapılandırılan borçların peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE aylık değişim oranları alınarak hesaplanacak tutar %90 indirim ile ödenecektir. Yapılandırılan borçlar peşin ödenebileceği gibi 6,9,12 veya 18 taksit halinde ödenebilecektir.

Uzatılan yapılandırma işlemlerinin son başvuru tarihi 27 Ağustos 2018'dir.