Vergi ve Sigorta Prim Borcu Yeniden Yapılandırması Bilgilendirme Toplantısı

ANA SAYFA | MEDYA | Duyurular | 6 Temmuz 2018 Cuma

Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı, Samsun Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Samsun Ticaret Borsası, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ve Samsun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği işbirliğiyle “VERGİ ve SİGORTA PRİM BORCU YENİDEN YAPILANDIRMASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI” düzenlenecektir.

Vergi ve Sigorta Prim Borcu Yeniden Yapılandırması Bilgilendirme Toplantısı

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.


Söz konusu Kanunla; kesinleşmiş vergi ve diğer borçlara ödeme kolaylıkları, ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması, inceleme ve tarhiyat safhasındaki borçların yapılandırılması, beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların zam ve faizsiz pişmanlıkla beyan edilmesi, geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere ayrıcalıklar, işletmelerdeki emtia, makine, teçhizat ve demirbaş kayıtlarına ilişkin cezasız düzeltme imkanı, kasa ve ortaklardan alacaklar hesabının cezasız ve faizsiz düzeltilmesi, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların belli tarihe kadar vergisiz ve ayrıcalıklı imkânlarla milli ekonomiye kazandırılması, 6552, 6736 ve 7020 sayılı kanunlar kapsamında ödemeleri devam eden borçlar için peşin ödeme indirimi hükümlerinden yararlanma gibi ve daha pek çok kolaylık getirilmiştir.

 

Bu kanunla getirilen kolaylıklar ve yararlanma koşulları hakkında üyelerimizi bilgilendirmek adına

Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı, Samsun Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Samsun Ticaret Borsası, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ve Samsun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği işbirliğiyle “VERGİ ve SİGORTA PRİM BORCU YENİDEN YAPILANDIRMASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI” düzenlenecektir.

Vergi ve Sigorta Prim Borcu Yeniden Yapılandırması Bilgilendirme Toplantısı