DUYURU: KTY Düzenlemeleri

ANA SAYFA | MEDYA | Duyurular | 2 Aralık 2020 Çarşamba
Sayın Üyemiz,

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından alınan bir yazıda; 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu (KTK) ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) çerçevesinde faaliyette bulunan/bulunacak firmalar için, faaliyet alanlarına göre anılan Yönetmelikte belirlenmiş olan yetki belgesi türünün çok fazla olduğu, bahse konu yetki belgelerinin birleştirilmesi (faaliyet alanlarının genişletilmesi) suretiyle sadeleştirilmesi ve sayılarının azaltılması için, KTY'de gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

Bu bağlamda, KTY ile ihdas edilen yetki belgesi türlerinin birleştirilmesi suretiyle sayılarının azaltılması için gerekli çalışmalara başlanmış olup,bu husasa ilişkin görüş ve önerilerinizin 14.12.2020 tarihe kadar Borsamıza bildirilmesi çalışmalara katkı verecektir.

Bilgilerinize sunarız.