TOBB: YOİKK 2021-2022 Eylem Dönemi Çalışmaları

ANA SAYFA | MEDYA | Duyurular | 21 Eylül 2020 Pazartesi

"Türkiye'de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı” çerçevesinde oluşturulan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK); Türkiye'deki yatırımlarla ilgili düzenlemeleri rasyonel hale getirmek, yatırım ortamının rekabet gücünü artıracak gerekli düzenlemeleri tespit ederek politika önerileri geliştirmek, yatırımın her safhasında, ulusal ve uluslararası yatırımcıların karşılaştığı idari engellere çözüm üretmek amacını taşıyan bir platformdur.

YOİKK 2021-2022 eylem dönemine ilişkin olarak yeni eylem önerisi oluşturma süreci TOBB bünyesinde başlatılmıştır.


YOİKK ile ilgili sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin görüşlerinizi en geç 24.09.2020 Perşembe günü saat 18:00'e kadar aşağıdaki linkte yer alan online form ile tarafımıza iletilmelidir.

Bilgilerinize sunulur.


YOİKK 2021-2022 Eylem Dönemi Çalışmaları Online Formu