DIŞ TİCARET: Türk-Rus 17.nci Dönem KEK Toplantısı

ANA SAYFA | MEDYA | Duyurular | 18 Ağustos 2020 Salı
İlgi a-) Ticaret Bakanlığı 'nın 12.08.2020 tarihli ve 56545660 sayılı yazısı.
İlgi b-) TOBB'un 17.08.2020 tarihli ve 34221550-720-6965 sayılı yazısı.

İlgi Ticaret Bakanlığı yazısında, 19 Haziran 2020 tarihinde Türk-Rus Ticaret, Yatırımlar ve Bölgesel İşbirliği Çalışma Grubu Toplantısının gerçekleştirilmiş olduğu, anılan Toplantı kapsamında ekte örneği sunulan taslak Protokol metninin üzerinde mutabık kalındığı, söz konusu Çalışma Grubu Protokolünde yer alan maddelerin de 30 Eylül 2020 tarihinde Rusya Federasyonu'nun St. Petersburg kentinde gerçekleştirilmesi öngörülen Türk-Rus KEK 17. Dönem Toplantısının Protokolüne derç edilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, 17. Dönem KEK Toplantısı hazırlıkları çerçevesinde, söz konusu toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen konulara ilişkin bilgi talep edilmektedir.


Bu itibarla, TOBB'a iletilmek üzere "Türk-Rus Ticaret, Yatırımlar ve Bölgesel İşbirliği Çalışma Grubu" nun toplantı hazırlıklarında kullanılmak üzere,Rusya Federasyonu ile mal ve hizmet ticaretinde karşılaşılan problemler, pazara giriş engelleri, çözüm önerileri, ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik tedbirler, ülkemizdeki yatırım imkânları, yatırım projeleri ve Rusya Federasyonu'nda yatırımcılarımızın karşılaştıkları sorunlar gibi konulara ilişkin görüşlerinizin en geç 20 Ağustos 2020 Perşembe günü saat 18:00'e kadar aşağıdaki linkte yer alan online form ile tarafımıza iletilmelidir.

Sektor mensubu üyelerimizin bilgilerine sunulur.


Türk-Rus 17.nci Dönem KEK Toplantısı Online Formu