YÖNETMELİK: Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Uygulaması Hk.

ANA SAYFA | MEDYA | Duyurular | 18 Haziran 2020 Perşembe
İlgi a-) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 20.05.2020 tarihli ve 293 sayılı yazısı.
İlgi b-) TOBB'un 02.06.2020 tarih ve 34221550-611.01-4740 sayılı yazısı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilgi yazısında; 27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği dahilinde plastikten yapılmış, mal veya ürünlerin satış noktalarında tüketicilere taşıma amacıyla temin edilen saplı veya sapsız torbaların ambalaj olarak kabul edildiği hatırlatılmaktadır.


İlgi yazıda, Bakanlıkça belirlenen "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar”ın Genel Esaslar başlıklı 5inci maddesinde plastik poşetlerin yüzeylerinde yer alması gereken öğeler, kalınlıklarına dair parametreler ve barkod taşımaları hususlarında hükümler yer almakta olduğu, plastik poşetlerin ücretlendirilmesine tabi plastik poşetlerin söz konusu maddede yer alan bu hükümler doğrultusunda üretilmeleri gerektiği ifade edilmiştir.

Bu kapsamda, ücretlendirme uygulamasına tabi plastik poşetlerin söz konusu Usul ve Esaslarda belirlenmiş olan özelliklerde üretimi ve piyasaya sürülmesi önem arz etmekte olup; bilgilerinize duyurulur.