WEBİNAR: Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-İran

ANA SAYFA | MEDYA | Duyurular | 15 Haziran 2020 Pazartesi
İlgi a-) Ticaret Bakanlığı'nın 12.06.2020 tarihli ve 18291 sayılı yazısı.
İlgi b-) TOBB'un 15.06.2020 tarih ve 34221550-720-5094 sayılı yazısı.

Ticaret Bakanlığı'nın ilgi yazısında, Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Ticaret Bakanlığı tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” başlıklı toplantılar düzenlenmeye başlandığı bildirilmektedir.

16 Haziran 2020 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında İran İslam Cumhuriyeti'nde görevli Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizin katılımıyla "ABD Yaptırımları Çerçevesinde İran ile Ticaret” e-sohbet toplantısı gerçekleştirileceği ifade edilmekte olup, ayrıntılı bilgi ekte sunulmaktadır.

Webinar Linki :https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_YzYzMTBjMjEtYTFjMS00NGM0LThmYjgtZDlkMmNlNWY1ZGE5%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%2522135daa6d-68b1-4fd7-9170-1b858b19b321%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522bd10e84b-d4d1-4063-b372-c7c531515448%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=94f455ad-225d-4a55-a838-98784a5117b6&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true


Bilgilerinize duyurulur.