İHALE: Hazine Adına Kayıtlı Taşınmaz Kiralanması İhalesi

ANA SAYFA | MEDYA | Duyurular | 4 Haziran 2020 Perşembe
İlgi: 19 Mayıs Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği'nin 89491043-400-E.13631 sayılı yazısı.

Hazine adına kayıtlı taşınmaz kiralanması ihalesi 25.06.2020 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca yapılacaktır. Taliplilerin, anılan gün ve saatte ilişik ilanda belirtilen belgeler ile birlikte komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize duyurulur.