İslam Kalkınma Bankası'nın Covid-19 İçin Alacağı Tedbirler Hk.

ANA SAYFA | MEDYA | Duyurular | 17 Nisan 2020 Cuma
İlgi a-) Ticaret Bakanlığı'nın 13.04.2020 tarihli ve 52229414-724.01.01 sayılı yazısı.
İlgi b-) TOBB'un 16.04.2020 tarihli ve 34221550-720-3798 sayılı yazısı.

Ticaret Bakanlığı'nın ilgide kayıtlı yazısı ile, Cidde Ticaret Ataşeliği'nden alınan yazıya atfen, İslam Kalkınma Bankası'nın Covid-19 salgınının kontrol altına alınmasını teminen üye ülkeler için yaklaşık 2,3 milyar ABD doları tutarında bir bütçe ayırdığı, konuya ilişkin olarak söz konusu Ataşeliğimizce İslam Kalkınma Bankası (İKB) yetkilileri ile yapılan görüşmede, hâlihazırda üye ülkelerin ihtiyaç analizinin hazırlandığı ve bu kapsamda yine üye ülkeler tarafından tedarik edilebilecek ürünlerin bir envanterinin oluşturulduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, özellikle medikal ekipman, ilaç, gıda ve temel tüketim malzemeleri olmak üzere üye ülkelerin ciddi manada söz konusu ürünlere ihtiyaç duydukları, ilgili sektörlerdeki üreticilerimiz ve ihracatçılarımızın İKB'nin aşağıda yer alan Türkiye ofisleri kanalıyla tedarik edebilecekleri ürün, miktar ve fiyat bilgilerini İKB'ye iletebileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize duyurulur.