Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İhracaat

ANA SAYFA | MEDYA | Duyurular | 15 Nisan 2020 Çarşamba
İlgi a-) Ticaret Bakanlığı'nın 09.04.2020 tarihli ve E-00053775234 sayılı yazı.
İlgi b-) TOBB'un 15.04.2020 tarih ve 104.02-3752 sayılı yazısı.


Ticaret Bakanlığı tarafından Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine gönderilen ilgi'de kayıtlı yazıda, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne çıkış yapmak üzere hareket/giriş gümrük idaresinden en geç 07.04.2020 tarihi saat 23:59'a kadar Dilucu Gümrük Müdürlüğüne sevk edilen "muz" cinsi eşya taşıyan araçların, söz konusu eşyanın Nalıçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne satışının yapıldığını tevsik eden fatura ve CMR belgesi ibraz edilmesi koşuluyla, mevzuat dahilindc gerekli işlemler yapılarak Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne çıkış yapmasına izin verilmesi gerektiği bildirilmiştir.

 

Diğer taraftan yazıda, 08.04.2020 tarihinden itibaren ikinci bir bildirime kadar, harckct/giriş gümrük idaresinden Dilucu Gümrük Müdürlüğünc "muz" cinsi eşyanın sevkine izin verilmeyeceği ve Dilucu Gümrük Müdürlüğünce de söz konusu eşyanın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne çıkışı ile ilgili giimıiik işlemi yapılmayacağı bildirilmektedir. Yazıda devamla, "yumurta” ve "sığır eti" cinsi eşyaların ise, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda Dilucu Gümrük Müdürlüğüne sevk edilmesini teminen Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ilc eşgüdüm sağlanacağı açıklanmıştır. Ayrıca, söz konusu eşyaların Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne satışının yapıldığını tevsik eden fatura ve CMR belgesi ibraz edilmek koşuluyla, mevzuat dâhilinde gerekli İşlemlerin tamamlanarak, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nc çıkışının yapılması gcrcktiği belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.