TMO Kabuklu Fındık Satışı

ANA SAYFA | MEDYA | Duyurular | 31 Mart 2020 Salı

İlgi: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Samsun Şube Müdürlüğü’nün 30.03.202 tarih ve  24048564 -202.01.09-E.18352 sayılı yazısı

TMO’nun Mart ayında başlayan kabuklu fındık satışları Nisan ayında da devam edilecek olup 20 bin ton daha kabuklu fındık satışa açılmıştır (Trabzon 1.200 ton, Giresun 4.000 ton, Ordu 5.970 ton, Samsun 5.980 ton ve Derince 2.850 ton). Bu kapsamda, TMO Şube Müdürlüklerine stoklarından satışa açılan kabuklu fındık depoları ekte yer almaktadır (Ek:1). 30 Mart-02 Nisan tarihleri arasında saat 14:00’ a kadar firmalardan talepler toplanacaktır.

Satışlar peşin bedelle yapılacak olup ürün bedelleri ödemesi 06-10 Nisan tarihleri arasında yapılacak ve 06 Nisan tarihinden itibaren ürün bedelini yatıran firmalara teslimata başlanılacaktır.


Mart ayında yapılan satışların teslimatlarına 04 Nisan tarihine kadar fiyat farkı uygulanmadan devam edilecek ve yeni satış fiyatları 06 ile 30 Nisan tarihleri arasında geçerli olacaktır. Numune talep eden firmalara bir önceki talimatta yer alan fiyat üzerinden (KDV hariç 25,00TL/KG, numuneler en az 5 KG olacak şekilde) satış yapılacaktır.


TMO tarafından, Giresun kalite ile Levant kalite kabuklu fındık fiyatlarının eşitlenerek 06 ile 30 Nisan 2020 tarihleri arasında ilave nakliye ve maniplasyon dâhil, KDV hariç olmak üzere 21,00 TL/kg fiyattan satışa devam edilecek olup satış usul ve esaslarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Sektör mensubu üyelerimizin bilgilerine sunulur.