Kefalet Senetleri

ANA SAYFA | MEDYA | Duyurular | 11 Şubat 2020 Salı

a) Kamu ihale Kurumu'nun 08.01.2020 tarih, 74618582-010.00.00.00-E.2020/538 sayılı yazısı b) TOBB'un 13.12.2019 tarih, 34221550-249-12360 sayılı yazısı.

Kamu İhale Kurumu'nun ilgide kayıtlı yazısında ihalelerde teminat olarak sunulan kefalet senetlerinin sıhhati konusunda tereddütler oluştuğu belirtilmiştir. Bu kapsamda, ihale ve sözleşme süreçlerinde aksama yaşanmaması ve işlemlerin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesini teminen ilgili kurumun ekte yer alan yazısında belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.